پرش لینک ها

تهیه و تنظیم قرارداد
  • انواع قرارداد ها و توافق نامه ها اعم از داخلی و خارجی به زبان های فارسی و انگلیسی
  • شرکت در مذاکرات و مشارکت در انعقاد قرارداد های مرتبط با پروژه
  • اظهار نظر و راهنمایی در خصوص مسایل قرادادی شامل موضوعات بیمه تامین اجتماعی ، مقررات و ضوابط قانون کار ، اختلافات قراردادی و مشارکت در حل و فصل آن ها ، بررسی و اظهار نظر در مورد پرفورما ، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های قراردادی
خدمات مشاوره حقوقی مرتبط
  • راهنمایی و مشاوره در رابطه با مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، اظهار نظر در مورد اسناد مربوط به تسهیلات مالی، مقررات ارزی، پیش نویس مکاتبات حقوقی با پروزه ها
داوری و دعاوی
  • قبول و وکالت در دعاوی بازرگانی و داوری اعم از داخلی و بین المللی توسط وکلای موسسه